Inspector Factory Agent – Työkalu tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JO TÄNÄÄN - KOSKA VIIVYTTELY TULEE KALLIIMMAKSI!

Työkalu tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

Tuottavuuden kehittäminen on helppoa, jos on olemassa täydellinen tieto tuotannon tilasta, sen pullonkauloista ja hyödyntämättömästä potentiaalista. Perinteisillä menetelmillä kerätty tieto ei ole luotettavaa. Se ei ole reaaliaikaista, eikä riittävän systemaattista. Inspector on automaattinen järjestelmä, joka kerää tuotantolaitteiden tilatiedon luotettavasti ja systemaattisesti. Sen avulla saat lisää tuotantotunteja ilman laiteinvestointeja.

Automaattinen tiedonkeräys

Ruutuvihko ja kynä sekä muut perinteiset menetelmät seurata tuotantoa joutavat nyt historiaan. Inspector kerää tuotantotiedot luotettavasti ilman inhimillisiä virheitä. Tieto on aina saatavilla ja se on reaaliaikaista.

Helppokäyttöinen ohjelmisto

Moderni ohjelmisto on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Ohjelmisto on visuaalisesti miellyttävä käyttää ja tarvittava tieto on helposti saatavilla.

Luotettavuus vakiona

Tiedonkeräysjärjestelmän on tuotettava virheetöntä mittaustietoa, jotta se olisi käyttökelpoinen. Inspector on suojattu hyvin erilaisia tietoverkon tilapäisiä häiriöitä vastaan.

Kaikille tuotantolaitteille

Inspector voidaan liittää lähes mihin tahansa tuotantolaitteeseen. Niin työstökoneet kuin robotit saadaan osaksi mittausjärjestelmää. Inspectorin liittäminen myös muihin tuotantolaitteisiin kuten uuneihin tai sammutusaltaisiin on mahdollista.

Mitä on tuotantolaitteen kokonaistehokkuus (OEE)?

Tuotantolaitteen kokonaistehokkuudella (Overall Equipment Efficiency, OEE) tarkoitetaan kehittynyttä mittausmenetelmää, jolla voidaan määrittää kuinka tuottavasti tuotantolaite tai -linja suoriutuu sille asetetusta tehtävästä.

OEE laskenta perustuu kolmeen eri tekijään - käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun. OEE on työkalu, joka kohdistaa kehitystoimenpiteet oikeisiin asioihin ja varmistaa niiden mahdollisimman tehokkaan vaikutuksen. Kehittämisen lähtökohtana on poistaa tuotantoa rajoittavat tekijät.

Miksi OEE-lukua mitataan?

Luotettava tieto tuotannon toiminnasta on tärkeää. Esimerkiksi koneenkäyttäjät, työnjohto, tuotannon kehitys ja tuontannon johto tarvitsevat jatkuvasti ajantasaista tietoa. OEE:n mittaaminen vaikuttaa koneenkäyttäjien ja oman yrityksen lisäksi suoraan asiakkuuksiin. Toimitusvarmuus paranee, kapasiteetti nousee, kustannukset alenevat ja niiden hallittavuus paranee. Henkilötyön tehokkuus kasvaa.

Kuka voi vaikuttaa OEE-lukuun?

OEE on tuotannon keskeinen tunnusluku, jonka mittaamiseen ja kehittämiseen voidaan sitouttaa parhaimmillaan koko henkilöstö. Koneenkäyttäjät ovat avainasemassa päivittäisen tiedon hyödyntämisen kannalta. Myös kunnossapidolla on keskeinen rooli tuotantolaitteiden käytettävyyden varmistamisessa. Tuotannon johto ja menetelmäsuunnittelijat voivat nopeasti puuttua tuotannon rakenteellisiin ongelmiin. OEE on yhteinen mittari, joka määrää oikean suunnan jatkuvalle kehittämiselle minimoiden osaoptimoinnin

tuotantohävikki

Testaa tuote!

Lataa Inspector-esite!

Automaattinen tiedonkeruu (ADC)

Inspector ADC tarjoaa käyttäjälleen pelkistetyn ja selkeän näkymän tuotantolaitteisiin. Voit tarkastella laitteidesi käytettävyys- ja käyttöastetietoja yhdellä silmäyksellä ja seurata niiden kehitystä. Käytettävyys kuvaa sitä aikaa, jolloin kone on valmiina tuotantoon, eli tuotantokunnossa. Tälläin tuotantolaitteella on kaikki edellytykset tehdä tuottavaa työtä, eikä koneessa ole mitään vika- tai häiriötiloja. Käyttöaste tarkoittaa tuotantolaitteen todellista tuottavaa tuotantoaikaa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Käyttöasteen optimointi on keskeinen tehtävä tuotannon kehittämisessä. Käyttöasteen nostaminen parantaa tuotantolaitteen tuottavuutta, lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa ja parantaa yrityksen tulosta.

Käytettävyys, Nopeus ja laatu (OEE/KNL)

Kun halutaan saada mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitä tuotannossa todella tapahtuu, on OEE erinomainen tunnusluku seurantaan. OEE-tunnusluku kuvaa tuotantolaitteen todellista tehokkuutta ottamalla huomioon käytettävyyden, tuotantonopeuden ja syntyneen laadun. OEE-tunnusluku on keskeinen työkalu jatkuvan parantamisen (LEAN) tavoitteiden mittaamisessa. Inspector OEE laajentaa Inspector ADC:n tarjoamia tunnuslukuja kattamaan myös OEE:n asettamat tarpeet tuotantonopeuden ja laadun seurantaan.

Kunnonvalvonta (CM)

Kunnonvalvonta edellyttää säännöllisiä kunnonvalvontamittauksia. Inspector CM kerää mittaustietoja joko langattomasti tai perinteisin menetelmin ja raportoi tuolokset HTML5-muodossa. Uusimmilla teknologioilla seurantaan saadaan kustannustehokkaasti mm. koneiden ja prosessiteollisuuden luotettavan toiminnan kannalta kriittisiä kohteita kuten esimerkiksi laakerit, vaihdelaatikot, venttiilit ja teräsrakenteet.

HELPDESK

s-posti: support@insolution.fi
puh: +358 45 187 9443
Skype ID: insolution.support

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@insolution.fi

SOITA MEILLE

puh: +358 40 501 4068

OSOITE

InSolution Oy
Näsilinnankatu 48 E, 3krs käynti
33200 Tampere

Parkkitilaa runsaasti tarjolla toimistomme edessä.